Neid andmeid kasutatakse igapäevaselt avalike ülesannete täitmiseks ning meile vajalike teenuste kujundamiseks ja pakkumiseks, olgu selleks meie turvalisuse ja julgeoleku tagamine või näiteks teenuste planeerimine alates sotsiaalteenuste pakkumisest kuni teedevõrgu kujundamiseni.