Põhiseadusega antud õigusi ei või peatada, kui põhiseadus ise ei anna selleks võimalust. Nagu näiteks saab valimisõigust piirata seoses kinnipidamiskohas viibimisega või teovõime puudumisega. Nõustun nende ekspertide ja õigusteadlastega, kes ütlevad, et ilma põhiseadust muutmata ei saa püsivalt Eestis elavate välismaalaste valimisõigust peatada või tühistada.