Idanaabri diktaator on läbi oma võimuloleku näidanud valmidust ja tahet rünnata oma rahumeelseid naabreid ning tema valijad on Eestis potentsiaalseks viiendaks kolonniks, kelle mõju meie riiklikule julgeolekule ei tohi alahinnata. Tegu on probleemiga, millele tulnuks lahendus leida juba ammu, kuid sõjaolukorras on otsustavate sammude astumine vältimatu.