Vaba sõna oli kandev alusmüür tänasele kõnele. „Ma tunnen nõutust, kui loen, kas ja kuidas tuleks kontrollida ajakirjandust ja väljendusvabadust. Riiklik järelevalve ajakirjanduse sisu üle on halb mõte,“ märkis president.