„Nad ei nõustunud sellega [et Metsküla koolist saab erakool],“ tegi vallavanem Ingvar Saare järelduse.

Lapsevanem Silvia Lotman ütles aga Eesti Päevalehele, et vallavanem ei saanud sellest õigesti aru.