Lisaks sellele ei jätku proviisoreid maapiirkondadesse, et tagada nädalavahetustel apteekide lahtiolek. Taoliste visiitide ja väljakutsete suur arv koormab kiirabi ja EMO töötajaid ning peegeldab ressursside ebamõistlikku juhtimist tulenevalt vananenud seadusandlusest.