Hetkel on Eesti maksusüsteemis palju muutumas, mistõttu leiab sotsiaalmeediast ohtralt kurjakuulutavaid postitusi, kuidas eestlaste maksukoormus tõuseb oodatust palju suuremaks.

Postituse statistika

Facebooki statistika põhjal on kahe päevaga näinud postitust 230 000 Facebooki kasutajat.

Jagamisi: 2700

Kommentaare: 63

Reageerimisi: 132

Üheks selliseks maksuks, mis algaval aastal muutub, on maamaks: maa väärtuse ehk maa maksustamishinna alusel kehtestasid kohalikud omavalitsused uued maamaksumäärad 1. juuliks ning esitavad need nüüd maksu- ja tolliametile hiljemalt 2023. aasta 1. septembriks. Muutub kaks asja: maa väärtus, mille alusel makse arvutatakse ning maksumäärade protsent. Viimane ei ole igas Eesti nurgas sama ning lõpliku protsendi määravad omavalitsused. Küll aga on riik paika pannud piirmäärad.

Postituses tehtud väited ei lähe kokku reaalsusega.

Ülipopulaarses postituses kirjutab Facebooki kasutaja, kuidas valitsus plaanib tõsta maamaksu neli ja enam korda. Postitaja on lisanud oma väidete juurde ka kuvatõmmise „Minu kataster“ leheküljelt, kus on igal maaomanikul võimalik näha oma maa väärtust ja sellest tulenevat maa maksustamishinda. Antud juhul näitab postitaja kahe hektari suuruse maa-ala maksustamishinda.

Autor võttis oma katastriandmetest välja maksustamishinnad, mitte päris maksusumma ehk lugejatele jääb mulje, et maamaksu eest hakatakse peagi tuhandeid eurosid maksma.

Seejuures ütleb postitaja, et maamaks „tõuseb meeletult“ ning „maamaksu seaduses ei ole ei leevendust ega väljaarvamisi, keda võiks mitte maksustada.“

Ka postituse all olevad kommentaarid annavad märku, et selle sisu on asjatut paanikat tekitanud. „Pean maamaksu jaoks järgmisel aastal vist laenu võtma,“ kirjutab üks kasutaja.

Faktid

  • Postituses kajastatud pilt ja seda kirjeldav tekst omavahel ei klapi.

  • 2022. aastal toimus üle 21 aasta uuesti maade hindamine, mis tõstis mitmekordselt maade väärtust, mitte maksusummat.

  • Väärtuste ja maksustamishinna tõusuga paralleelselt vähendetakse maksustamismäärasid ehk olenemata maa alusväärtuse tõusust võib maamaksu summa tegelikult ka väheneda.

  • 2024. aastal säilivad kõik senised maksuvabastused ja -soodustused.

Nagu öeldud, siis postitusest sündinud paanika ei ole põhjendatud, sest maksusummad ei tõuse nii nagu postitaja kuvatõmmisel kirjas on. „Pildil on maa maksustamishind, mis on tegelikult ka seal kirjas. See ei ole maksumäär ega maamaks, mis kuulub tasumisele,“ selgitas MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp. Õige on, et kõiki maid on Eestis uuesti hinnatud 2022. aastal, selgitas Parksepp, ja edaspidi hinnatakse nelja aastase tsükliga, ehk järgmine hindamine on 2026, siis 2030 ja nii edasi. Kuna eelmisest hindamisest oli möödas juba 21 aastat, siis sellest sündis ka hüppeline maa maksustamishind, mida kuvatõmmisel näidati.

MTA koostatud skeem, mis selgitab, kuidas sünnib lõplik maamaks

Kuidas siis teada, kuidas muutub inimeste päriselt makstav maksusumma? Tegemist on valemiga, mille põhjaks on see sama maksustamishind. Maa väärtuse ehk maa maksustamishinna alusel kehtestavad kohalikud omavalitsused uued maamaksumäärad. Alates 2023. aasta sügisest on kõigil maamaksu maksjatel võimalus vaadataenda prognoositavat 2024. aasta maamaksusummat MTA kodulehelt.

Faktikontroll palus selguse mõttes MTA ametnikul postitaja väljatoodud näite põhjal tema maamaksu summa välja arvutada. Ehksiis, kui palju võib umbes postitaja maa (eeldusel, et tegemist on elumaaga) edaspidi talle maamaksu kulu tuua?

MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp

Teeme LIHTSUSTATUD (ei arvesta erinevaid maksuvabastusi ega – soodustusi) arvutuskäigu lähtudes postituses välja toodud andmetest, kus maa maksustamishind on 1900 € ja alates 2024. aastast 8975 € ning tegemist on elamumaaga. Lisame eelduse, et teame maamaksu määra. 2023. aastal oli see 2,5%. 2024. aastal on see 0,5%.

Maksumäärade maksimumid on allapoole toodud kuni viis korda (alates 2024. aaastast võrreldes 2023. aastaga).

1900 € x 2,5% = 1900 x 0,025 = 47,5 € (2023. aasta maamaks, mis ta pidi maksma)

8975 € x 0,5% = 8975 x 0,005 = 44,88 € (2024. aasta maamaks, mis ta peaks maksma)

Järeldus: tema maamaksu summa antud näite puhul väheneb. Olenemata maa väärtuse tõusust võib maamaksu summa väheneda, sest maksumäärasid on vähendatud

Vale on ka postitaja väide, et mitte kellelegi ei ole ette nähtud maksusoodustusi või- leevendusi. „2024. aastal säilivad kõik senised maksuvabastused ja -soodustused, on kirjas Maksu- ja tolliameti leheküljel. Endiselt on ka maamaksust vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 hektarit ja mujal 2 hektarit.

2024. aastast lisandub kodualuse maa soodustus ka liitsihtotstarbega maaüksusele, kui üks sihtotstarvetest on elamumaa. „Näiteks, kui kortermaja esimesel korrusel asub äripind, siis alates 2024. aastast koduomanik selles majas oleva ärimaa pealt maamaksu ei maksa,“ seisab MTA kodulehel.

Otsus: Eksitav. Kuigi postitaja kirjutatud väärtuse muutus on õige, siis ei vasta tõele tema hinnang maamaksu meeletule tõusule. Maamaks küll 2024. aastast muutub, ent see erineb igal maaomanikul vastavalt maa väärtusele, omavalitsusele ja piirmäärale. Muutus ei tähenda ka tingimata tõusu - antud postituses maks hoopis langeb. Ei vasta tõele ka postitaja väide, et maamaksu puhul ei kehti maksusoodustusi või -vabastusi.