„Kohtumenetluses on isikuandmed, mida ei taha avalikkusele arutlusse anda,“ põhjendas volikogu esimees Armand Reinmaa ka Eesti Päevalehele. Ometi on samateemalised kohtuistungid avalikud olnud, neid on kajastanud ka Eesti Päevaleht. Tõsi küll, kui kohtusaali aruteludes on jõutud konkreetse kaebajate lasteni, on ajakirjanikel palutud ruumist lahkuda.