Ning pole lootustki, et jant lõpeks. Oh ei! Päris kindlasti kestab see veel kaua, väga kaua!