Fraktsioon Narva heidab Raikile ette, et ta on kiirustanud, soovides täita regionaalministri korraldust muuta ära viis Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut tänavanime. Nende tänavanimede säilimisel olevat Narva elanike jaoks suur tähtsus.