Mitmed investeerimisotsused on selle heitlikkuse pärast pandud ootele, kuid neist ei ole loobutud. Välisnõudluse mõjutamine ei ole meie võimuses, kuid kohaliku investeerimiskindluse andmine on ning sellest sõltub, kas ootele pandud investeeringud teostuvad või jäävadki tegemata.

Lihtsa lahendusena tunduvad ettepanekud suurema kasumiga majandussektorite erakorraliseks maksustamiseks, et täita riigi rahakotti, ei loo usaldust ega väärtust ning töötavad üheselt vastu investeerimiskidluse loomisele.

Meenutuseks neile, kes toovad Lätit või Leedut eeskujuks pankade kasumite erakorraliseks maksustamiseks, siis Läti vajas viimase finantskriisi ajal IMFi abiprogrammi, et kapitalipuuduses pangandus ja riigi majandus kokku kukkumisest päästa. Leedu pidi aga maksma riigivõla eest kahekohalist intressimäära.