Kuigi taastuvenergia on parim võimalik alternatiiv fossiilsetele kütustele, ei tule seegi tühjast kohast, vaid vajab teatud hulgal taastumatuid ressursse.

Peame laiemalt läbi mõtlema, milleks me energiat kasutame ja kui palju seda vajame heaolu tagamiseks tegelikult vajame. Energiatõhususe mõiste asemel tuleks üha enam rääkida energiapiisavusest. See tähendab tasakaalu ühiskonna vajaduste ja keskkonna taluvuspiiride vahel, et kõigil oleks piisavalt energiat, et rahuldada oma baasvajadusi, kuid samas ei koormaks me liigse tarbimisega looduskeskkonda.