Tegu on operatiivsuunaga, millest Vene väejuhatus lootis kasvõi lokaalset edu, koondades sinna üle tuhandemehelise löögijõu, kuid maastiku eripärade tõttu polnud seal arvulist ülekaalu võimalik edukalt välja mängida. Seetõttu on venelased seal suures plaanis tühjade pihkudega jäänud, kuna nende miinimumeesmärk oli vallutada Luhanski oblast selle administratiivpiirides ja seda nad ei saavutanud.