Pisut tavatu on, et opositsioon, kes muidu kõige paremini teab, kuidas tegelikult tuleks eelarvet teha, on viimasel ajal eelarve teemal üsna tasa, eelistades piirduda Kaja Kallase personaalküsimusega (mis on ka endiselt lahenduseta). Eks seegi viita eelarveprobleemi tõsidusele.