Järveküla kooli direktori Triinu Luiga kohta on järelevalvet või suisa ametist vabastamist nõudvaid kirju saadetud nii vallamajja kui ka haridusministeeriumisse. Direktor on vallandanud kolm töötajat ja pidanud kõigil kolmel korral seetõttu töövaidluskomisjoni ees seisma. Vallandatud töötajad otsustasidki kaasata ajakirjanduse, et avalikkus näeks, mis Järveküla koolis toimub.