„Eelkõige noored alustavad õpetajad ei soovi õpetajana väga pikalt töötada ja otsivad võimalusi muudes ametites,“ teatasid Tartu ülikooli (TÜ) haridustehnoloogia professor Margus Pedaste ja sama kooli õpetajahariduse professor Äli Leijen ettekandes Eesti teaduste akadeemiale juba möödunud aasta oktoobris.