2025. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerivad Graz (Austria), Guimarães (Portugal) ja Vilnius (Leedu). Euroopa rohelise lehe tiitli finalistid on Treviso (Itaalia) ning Viladecans (Hispaania).

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn Euroopa rohelise pealinna aastal panustanud rohepöörde kiirendamisse ning linna jätkusuutlikumaks muutmisesse. „Oleme linna arengusse kaasanud kohalikud kogukonnad, kasutanud uusi rohetehnoloogiaid ja innovatsiooni Tallinna rohepöörde läbiviimiseks, parandanud jätkusuutlikke liikuvusvõimalusi nagu jalgrattateed ja ühistransport ning toetanud ringmajandusele üleminekut. Lisaks oleme aidanud linnaelanikel paremini mõista keskkonnakaitse tähtsust ning kindlasti jätkame seda tegevust,“ lisas ta.

Euroopa rohelise pealinna aastal on Tallinna peamised teemad elurikkus, innovatsioon, kliima ja jätkusuutlik juhtimine. Tallinna üheks eesmärgiks on olnud ka ÜRO kestliku arengu eesmärkide integreerimine linna tegevustesse. Selleks, et parandada valdkondade-vahelist koostööd ning süsteemsemalt kaasata elanikke ja erinevaid huvigruppe linna arengu kavandamisse, oleme loonud Tallinna kaasamiskeskuse ning teinud muudatusi linna organisatsioonis.

Euroopa rohelise pealinna ja Euroopa rohelise lehe auhinnatseremoonia toimub 5. oktoobril Tallinna Kultuurikatlas. Õhtu kunstiline juht ja lavastaja Veiko Tubin kirjeldab Euroopa rohelise pealinna auhinnatseremoonia loovkontseptsiooni järgmiselt: „Linnalooduse jõud“ jutustab poeetilises ja visuaalses võtmes universaalse loo linnast, keskkonnast, inimestest, loodusest ning selle jõust. Need avavad vaatajatele roheliste linnade oleviku ja tuleviku visioone ning mõtestavad kogu rohepealinnade temaatikat.

Auhinnatseremoonial esilinastub just selleks sündmuseks valminud Joosep Matjuse ja Katri Rannastu film „Rohelisem Tallinn“, millele on kirjutanud originaalmuusika „Aastaajad“ helilooja Tauno Aints.

Õhtujuhid on näitlejad Henessi Schmidt ja Franz Malmsten.