Tuuleenergia positiivne kaasmõju on ukse avamine energia- ja kapitalimahuka rohelise tööstuse tekkeks. Öeldakse, et see on muna ja kana küsimus, kuid selleks, et tööstusinvesteeringud tuleks, peab esmalt olema kana ehk roheline energia ja siis tulevad ka munad ehk tööstus.

Kana ja muna näidet ei pea kaugelt otsima - Hiina akumaterjalide tootja Ningbo Shanshan teatas äsja kavatsusest  investeerida 1,3 miljardit Euroopa suurima selle valdkonna tehase rajamiseks Soome (millistel tingimustel ja milliseid Hiina investeeringuid lubada riiki on eraldi julgeolekuteema). Põhjenduseks Soome madalad elektrihinnad ja meresadamad, sihtturuks Lääne- ja Kesk-Euroopa. Ka hüpoteetilise Hiina investeeringuta ulatuvad Soome kavandatavad investeeringud fossiilivaba terase ja akuelementide tootmiseks miljarditesse.