ERKF ootab kuni 15. oktoobrini taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2024. aastal. Sihtasutus ERKF toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks; organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Käesoleval aastal tuleb jagamisele 270 tuhat eurot 124-st allfondist.

Esimest korda jagatakse stipendiume ja toetusi viiest allfondist: Aavo Otsa fond, Jüri ja Kai Arraku fond, Elfrida ja Erich Rämmeldi mälestusfond, Leo Rohlini fond ning Riina ja Jaanus Pikani fond.

Suuremad summad jagatakse seekord näiteks sihtasutuse juures asuvatest Rain Lõhmuse, Kristi ja Siim Kallase, Lastekaitse Liidu ja teistest fondidest.