Eestikeelne postitus, mis levib Facebookis
Sama pildi ja sisuga artikkel avaldati mullu novembris News Punch leheküljel

Faktid

  • News Punchi artikkel viitab CNN-i loole pealkirjaga „Meie lemmikloomad on osa kliimaprobleemist. Need näpunäited aitavad teil nende süsinikukäpajälgi vähendada.“

  • Sotsiaalmeedia kasutajad ei esitanud “koerte tapmise“ väidete põhjendamiseks tõendeid.

  • Ükski lemmikloomade “süsinikukäpajälje“ artiklitest ei ütle, et kliimaaktivistid tõotavad tappa miljoneid koeri

News Punchi artikkel viitab CNN-i loole pealkirjaga „Meie lemmikloomad on osa kliimaprobleemist. Need näpunäited aitavad teil nende süsinikukäpajälgi minimeerida.“ Lugu räägib sellest, kuidas lemmikloomade pidamine tõstab inimeste panust süsiniku tootmisse.

Originaalartikkel, millele News Punch viitab, pärineb CNN-ist ning annab lihtsalt näpunäiteid keskkonnasõbralikumaks loomapidamiseks

CNN-i lugu ei viita aga sellele, et inimesed peaksid oma lemmikloomad süsiniku jalajälje vähendamiseks tapma või et kliimaaktivistid tõotavad heitkoguste vähendamiseks koeri tappa. Samuti ei soovita lugu sellepärast jätta lemmikloomad pidamata või et need tuleks ära anda .

Küll aga antakse artiklis lihtsaid igapäevaseid soovitusi nagu näiteks näpunäiteid lemmikloomatoidu vahetamisest keskkonnasõbralikuma alternatiivi vastu, lemmiku jäätmete keskkonnasõbralik kõrvaldamist ning väiksemat tõugu lemmikloomade võtmine. Artiklis ei mainita miljonite koerte tapmist.

Artiklis tsiteeritakse Maastrichti ülikooli planeedi tervise professorit Pim Martensit, kes ütleb, et tema uurimus „ei tähenda, et oleme lemmikloomade pidamise vastu“.

Martens ütles USA TODAY faktikontrollile, et koerte tapmise väide ei vasta tõele. „See, et loomadel, sealhulgas lemmikloomadel on ökoloogiline käpajälg, ei anna kunagi põhjust neid tappa,“ ütles ta.

Otsus: Vale. Kliimaaktivistid ei kavatse tappa miljon koera. Pahatahtlik väide tuletati uudisloost, mis andis hoopis näpunäiteid kliimasõbralikuma loomapidamise tarbeks.