Valeinfo Facebookis.

“Maailm on jõudnud pimedatesse ja tormilistesse aegadesse, ütles paavst Franciscus, kes ütleb, et inimkond peab uskuma Maailma Majandusfoorumi asutajasse Klaus Schwabi, kes on mees, kelle plaan on taastada loodusele maailmakorras ülimuslik positsioon,“ seisab väites. Samas ei ole kordagi öeldud, kus või kellele paavst sellist asja öelnud on.

Väitja jaoks ärgitab kahtlust hoopis asjaolu, et kirikupea on “avaldanud toetust WEFi päevakorrale“ ning viitab kahele artiklile, üks avaldatud 2018. ja teine 2014. aastal, kus paavst Franciscus sõna on võtnud.

Valeinfo Eesti Eest lehel.

Faktid

  • Viidatud WEFi artiklites pole paavst kordagi maininud, et Klaus Schwab on olulisem kui Jeesus Kristus.

  • Internetis pole saadaval ühtegi tõendit sellele, et paavst oleks miskit sellist öenud.

  • Eesti Eest artiklis viidatakse kahele WEFi loole, mis on paavsti kõned, mitte toetusavaldused nagu väidab artikkel.

Eesti Eest lehekülje artikkel ei kirjelda kõnet ega sotsiaalmeediapostitust, kus paavst Franciscus väidetavalt selle kommentaari tegi. Samuti ei viita nad ühelegi allikale, mis sarnast järeldust teeks.

Artikkel on teinud järelduse, et kui paavst Franciscus toetab WEFi ja selle juhti, Klaus Schwabi, siis on paavst pannud viimase Jeesus Kristusest kõrgemale. Ent kirikupea pole ka otsest toetust WEFile avaldanud.

WEFi artiklid, millele valeinfo viitab. Nendes aga ei kajastu väidetu.

Allikas, millele artikkel toetub on link WEFi lehekülje otsingule, mille tulemusel tuleb välja kaks “Pope Francis“ nime sisaldavat artiklit. Need artiklid on paavsti pöördumised aastast 2014 ja 2018, mis Davoses toimuval konverentsil toona ette loeti. Pöördumistes keskendub paavst kiriku rollile erinevates ühiskondlikes probleemides. Ka pöördumised ei sisalda väiteid “Klaus Schwab on olulisem kui Jeesus Kristus“ või, et “paavst toetab WEFi päevakorda“.

Otsus: Vale. Paavst Franciscus pole kordagi seadnud WEFi juht Klaus Schwabi kõrgemale Jeesus Kristusest.