Tõsi küll, Porto Franco kohtuotsuse saab prokuratuur vaidlustada ja ongi lubanud seda teha. Ja Tallinna Sadama kohtuasi jätkub hoolimata mitme prokuröri kõrvale astumisest siiski. Rangelt võttes ei saa seega öelda, et prokuratuur kukkus neis suurtes kohtuasjades läbi.