Eesti Päevaleht on varem kirjutanud, et Lehola teeületuse ohtlikkuse kohta on kohalikud kaevanud alates 2014. aastast. Liiklustihedus seal on ligi 5000 autot ööpäevas. Tööpäeviti tipptunni ajal on autode möödasõiduvahemik 10–30 sekundit, misjuures tee ületuseks kulub jalakäijal umbes 12 sekundit. Talvel võib tee olla ka lumine ja libe ehk jalakäijal lisandub kukkumisoht ja autodel pikeneb pidurdusteekond.

Eesti Päevalehe küsimustele elu ja surma kohta vastasid transpordiameti planeerimise osakonna juhataja Mart Michelis ja strateegilise planeerimise teenistuse direktor Kati Tamtik.