Mart Võrklaev (Eesti rahandusminister, Reformierakond) väitis enda 10. oktoobril Eesti Päevalehes ilmunud arvamusartiklis automaksu vajalikkuse kohta, et: „Autoga tööle liikumiste osakaal kasvas 2022. aastal 58,1%-ni tööle liikumistest, mis näitab, et autostumise trend jätkub ning ühistranspordi ja säästvate liikumisviiside arendamisse tuleb rohkem ja jõulisemalt panustada.“