Uuringut polnud tarvis kellegi töö kritiseerimiseks, vaid tuvastamiseks, mis osas on meil vaja politseinike ja päästekorraldajate teadmisi ja väljaõpet täiendada. Ühest küljest andiski uuring kinnitust, et meil tuleb oma esmareageerijatele pakkuda süsteemsemat ja järjepidevamat koolitusprogrammi.