ERJK menetleb praegu kümneid kaasuseid, mis puudutavad suuremal või väiksemal määral kõiki erakondi. Nii nagu võimuerakonnad SALKi kaasuse puhul, on ka Isamaa ERJK hinnangul käitunud valesti. Isamaa sai keelatud annetuse.