Meie hinnangul on tegemist väga olulise uuringuga, mistõttu tahame avaldada suurt tunnustust siseministeeriumile, kes selle tellis, aga ka vastajatele. Uuringu tulemusi me kindlasti kahtluse alla ei sea, sest neist nähtub meile varasemalt teada olnud tõde, et üldine lähisuhtevägivalla (LSV) alane teadlikkus on jätkuvalt madal ja hoiakud on aeglased muutuma ja seda mitte ainult ühiskonnas, vaid ka abistavates organisatsioonides.