Ajakirjandus on agaralt kajastanud seda, kuidas mehed vahi alla võeti ja kuidas Eesti vabariik tahab nad USA-le välja anda. Kuid hoopis vähem on tähelepanu pälvinud tõik, et kahe Eesti kodaniku väljaandmist USA-le, kes on Eesti olulisim liitlane ja sõjalise kaitse garanteerija, võib tõlgendada kui diplomaatilist ja poliitilist käiku.

Küsimus on, kas poliitilisel eesmärgil kahe kodaniku väljaandmine USA-le, kus neid võib ühe prognoosi kohaselt ees oodata suisa 360-aastane, teise prognoosi järgi 15-aastane vanglakaristus, on eetiline. Ja veel enam: kas see on põhiseadusega kooskõlas?