Kaotuste dünaamika on Vene okupantidel suur, kuid selles kurnamissõjas pole lõpuks olulised mitte venelaste inimkaotused, vaid ukrainlaste võidud. Ukraina kaitseväejuhataja kindral Zalužnõi on nentinud, et iga enam-vähem normaalse riigi puhul oleks selline kaotuste hulk tähendanud juba sõjategevuse lõppu, kuid Venemaa puhul alahinnati Putini valmidust saata oma rahvast kahurilihaks.