Pidasin toona Reformierakonna delegatsiooni läbirääkijana ning pean nüüd hiljem rahandusministrina ERR-i maja oluliseks kultuuriobjektiks, mistõttu tegin ettepaneku seda kultuurkapitalis riiklikult tähtsa kultuuriehitisena rahastada. Oli teada, et riigikogu poolt kinnitatud nimekirjas on rida objekte, millega on probleeme ja mida ei ole võimalik algses graafikus ette võtta. ERR-i uus maja aga ootab juba ammu oma aega. Minu ettepanek sai esialgu kriitikat ja selle teostamist peeti võimatuks. Kuna pidasin ERR-i maja piisavalt oluliseks ja muudatusi kulka rahastusmudelis tehtavaks, ei taganenud ma oma ettepanekust. Tänaseks on ka aruteludes jõutud arusaamani, et see idee on teostatav ja selleks muudab riigikogu seadust.

Samuti ei vasta tõele, nagu oleks rahandusminister riigieelarvest võtnud ära Rahvusraamatukogu ja Kunstihoone ehituseks vajaliku raha. Vastupidi, mõlema objekti puhul on vastutustundetult tehtud varem otsus asuda ehitama, teades, et nende lõpuni tegemiseks raha ei ole – raha, mida ei ole, ei saa ära võtta! Tõusnud ehitushinnad ja vanade ehitiste rekonstrueerimisel tekkinud ootamatused on probleemi ainult süvendanud. Kahtlemata on Rahvusraamatukogu oluline kultuuriobjekt, samuti selgus kultuuriministriga nõu pidades, et Kunstihoone on vaja lõpuni ehitada.

Tänaseks oleme jõudnud lõpusirgele, kus koos arukalt lahendusi otsides saavad lõpuni ehitatud nii Rahvusraamatukogu kui loodetavasti ka Kunstihoone ning lähiaastatel saab alustada ERR-i kauaoodatud ja vajaliku uue hoone ehitustöödega.

Mis puudutab loomeinimeste sotsiaalseid garantiisid ja nende rahastamist tõstetud hasartmängumaksu arvelt, siis oli ka siin rahandusminister see, kes kaitses suve algul kriitikat saanud maksutõusude eelnõusid, tänu millele on nüüd kultuurivaldkonnas taolised tulevikuotsused võimalikud.

Seega julgen kindla südamega väita, et olen tugevalt Eesti kultuuri ja kultuuriinimesi toetav ning igati valmis ka praegusel keerulisel ajal leidma läbimõeldud lahendusi, et meile olulised kultuuriehitised valmiksid ning loomeinimesed saaksid väärikat tasu ja garantiisid.

Möönan, et antud teemad on keerulised, kuid koostöö kultuuriministriga on olnud väga konstruktiivne ja lahendustele orienteeritud. Rahvusraamatukogu lõpuni ehitamise lahendustesse on samuti konstruktiivselt panustanud kliimaminister ning nagu näha, oleme lahendustele iga päevaga aina lähemal.

Rohkem koostööd ja vähem vastandumist soovides!