Õpetajate palk ei sõltu üksnes riigieelarvest tehtud eraldise suurusest. Palk ei ole üksnes riigi (olgu siis valitsuse või ministri) otsustada, oma roll on ka koolipidajal ehk tavaliselt omavalitsusel. Asja ajab tavalise kõrvaltvaataja jaoks segaseks teadlik hämamine ning asjaosaliste üksteisest sihilik ja mittesihilik möödarääkimine.