„Eestis sündis 2022. aastal vähem kui 12 000 last ning nii madalat sündimust ei ole meie rahvastikustatistikas, mille andmed ulatuvad aastasse 1919, veel kunagi registreeritud.“