„Loomulikult oleme põhimõtteliselt valmis, kui olud nõuavad, olema ainult veebipõhised. Aga loodan, et see väga kiiresti kätte ei jõua,“ ütles Tarand, lisades, et paberlehe müük on Sirbi ainus omatuluallikas ning sellest loobudes oleks vaja mõelda, kuidas seda kompenseerida.

Sisulisse arutelusse kultuurilehe teemade mahu üle Tarandi sõnul valikukomisjon ei asunud. „Ma ei tea, mida ja kui palju arutati omavahel, aga minu seisukoht on, et see on praegu enam-vähem tasakaalus ja olulisi suuremaid muutusi teha ei saa. Kui ma mingisuguselt valdkonnalt midagi ära võtan, peab seda põhjendama,“ rääkis ta.

Sirbi peatoimetaja ametiaeg on viis aastat.

Valikukomisjoni kuulusid Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru, muusikateaduse professor Toomas Siitan, Sirbi muusikatoimetaja Maria Mölder, kirjanik Tiit Aleksejev, kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste ja ERR-i ajakirjanik Tõnu Karjatse.