Kui eelmisel sügisel arvas kõigest 5% tööandjaid, et tänavu on töötajaid lihtsam leida, ja üle poolte (54%) kartis personaliotsingute keerulisemaks muutumist, siis sel sügisel on tööandjate ootused muutunud.

„Kaks korda rohkem tööandjaid prognoosib, et töötajate leidmine muutub uuel aastal lihtsamaks, sest nähakse töövõtjate arvu suurenemist tööturul,“ tõi uuringust esile CV Keskuse värbamisagentuuri juht Grete Adler.

„Suurim konkurents on praegu turundusvaldkonnas, kus vaba ametikoha nimel konkureerib koguni 72 töövõtjat.“

Adler lisas, et töövõtjate suurenenud aktiivsus tööturul ja pakutavate ametikohtade arvu vähenemine on konkurentsi märgatavalt suurendanud – vabale ametikohale on tänavu kandideerinud keskeltläbi 39 töövõtjat, koguni 70% rohkem kui aasta tagasi. „Suurim konkurents on praegu turundusvaldkonnas, kus vaba ametikoha nimel konkureerib koguni 72 töövõtjat.“

Pea iga kolmas tööandja (32%) ennustab siiski, et personaliotsingud muutuvad tööturu olukorrast olenemata hoopis keerulisemaks. Nii arvajaid on aga märksa vähem kui mullu sügisel, kui seda ootas üle poolte (54%) tööandjate.

„Tööandjad, kes prognoosivad töötajate leidmise keerulisemaks muutumist, näevad peamiste põhjustena töövõtjate suurenevaid palgaootusi ja noorte vähest huvi organisatsiooni tegevusala vastu,“ tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Lähima kuue kuu jooksul kavatseb 57% tööandjaid värvata uusi töötajaid kas uutele töökohtadele, olemasolevate töötajate asendamiseks ja/või ajutistele töödele. Seda on vähem kui eelmisel sügisel, kui värvata plaanis koguni 70% tööandjaid.

Lähema kuue kuu jooksul kavatseb töötajaid koondada 11% tööandjaid. Eelmisel sügisel plaanis koondamist 6% tööandjaid.