Asjatundjad arutavad teemadel, miks üldse peame arutama kurjategijate ennetähtaegse vabastamise üle, mida näeb ette vastav seadus, kuidas kasutatakse ja saaks veel paremini kasutada taasühiskonnastamise meetmeid.

Saates tõstatatakse ka küsimusi psühholoogilisest aspektist – arutletakse, kas ennetähtaegse vabastamise võimalus suunab vangistuses viibivat kurjategijat pingutama ja oma käitumist korrigeerima, et olla tulevikus parem ühiskonnaliige. Ennetähtaegne vabastamine on justkui präänik hea käitumise eest, kuid oluline on maandada ka riskitegurid, seades ennetähtaegselt vabastatule teatud tingimused, mida ta peab näiteks aasta jooksul täitma. Podcast’is otsitaksegi vastuseid küsimustele, kuidas kõige paremal moel muuta vanglast vabastatud inimene tulevikus täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks.

Samuti tuli juttu riigireeturite ennetähtaegsest vabastamisest ja sellest, miks seadusandja sellistel puhkudel alati aktiveerub ning tahab korra majja lüüa. Kohtunike sõnul pole sellised initsiatiivid põhjendatud ega õiguspraktikaga kooskõlas, samuti on need põhiseaduse mõttes problemaatilised.

Jaga
Kommentaarid