Ettevõtjaid kiusates saeme oksa, millel istume

Miks just ettevõtjad ja kapitalistid sotsidele alatasa kõige suuremat karistamist vääriva seltskonnana jalgu jäävad? Kapitalistid ehk kapitali omanikud ja ettevõtjad on ühiskonna kõige distsiplineeritum ja pikaajaliselt mõtlevam osa. Kapitalist on teinud tööd ning pole selle vilju mitte enese hetkeliste soovide rahuldamiseks jalamaid ära tarbinud, vaid muutnud kapitaliks - tarbimata kaubaks, mille abil saab lihtsamalt, kiiremini ja odavamalt toota teisi kaupu.

Tehase omanik oleks võinud masinate asemel osta endale maja, suvila, kümme autot ja reisida ringi, kuid selle asemel lükkas ta oma hüved tulevikku ja riskis pakkuda tarbijatele toodet, mida nad võib-olla ei taha, tegi seda edukalt ja lõi muuseas uusi töökohti. Kõik kapitalistid, kes ei paku kaaskondlastele midagi, mis oleks rohkem väärt kui sisendid, mida nad tootmiseks kasutavad, kaotavad niikuinii.