Praegusel juhul pole aga selge, kas veresauna kohta üldse tava- või erikorras kohtupidamist tuleb. Osa ohvrite lähedasi on nõudnud rahvusvahelist uurimist, ehkki Iisrael pole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige (kuna ei soovi kaasa aidata rahvusvahelisele kohtupidamisele enda kodanike asjus). Iisraeli enda valitsuses on räägitud eritribunali loomisest, aga midagi otsustatud ei ole. Seega arutatakse asja esialgu avaliku arvamuse kaudu.