Samal ajal arutati ringkonnakohtus Turõgini ja tema perekonna esitatud kaebust halduskohtu otsuse üle, mis tunnistas õiguspäraseks vabariigi valitsuse septembrikuise korralduse Turõgin USA-le välja anda. Samasisuline vaidlus tuleb ringkonnakohtus aruteluks homme ka Potapenko suhtes.