Eesti jaoks oleks väga hea kui eestlane oleks järgmine NATO peasekretär. Läbi erinevate valitsuse oleme seadnud esile Eesti julgeolekuhuvid, panustanud headesse liitlassuhetesse ning täitnud Cardiffis võetud kohustuseed. See ühine pingutus ei tähenda aga seda, et iga eestlane sobiks NATO peasekretäriks. Ma ei ürita kuidagi pisendada Kaja Kallase tegevust pärast Venemaa täiemahulist agressiooni Ukraina vastu, kuid tema tegevust tuleb vaadata tervikuna.