Eesti Päevalehele antud intervjuus räägib Viirsalu, et kui kohalik omavalitsus (KOV) delegeerib abivajajale üldhooldusteenuse tagamise erasektorile, peab see tagama, et lepingu tingimuste üle oleks piisav kontroll. Samuti peaks KOV pöörama enam tähelepanu sellele, et hinnatõusu arvelt kasvaksid nii teenuse kvaliteet kui ka hooldekodude töötajate palgad.