Samale suunab mõtlema ka postitaja pildile lisatud saatetekst. Kuna pildil on tekst inglise keeles, lisab postitaja, et added tähendab eesti keeles „lisatud“. „Vot selline ajalugu,“ lisab postitaja. Tegelikult ei kujuta kaart Ukraina ajalugu korrektselt ning ühtib pigem Vene propagandaga, mille põhjal tänapäeva maad Ukrainale kuuluda ei tohiks.

Facebooki postituses kujutatud kaart ei vasta Ukraina tegelikule ajaloole.

Faktid

 • Kaardi joonistas 2014. aastal Vikipeedia kasutaja, kes toona põhjendas, et tegelikult „Ukrainal ei eksisteerigi sellist asja nagu riigipiirid“.

 • Kaarti on liialt lihtsustatud, mistõttu on sellelt palju olulist puudu. Näiteks asjaolu, et Ukraina alasid on korduvalt okupeeritud.

 • Aastaarvud on valed. Näiteks liideti kaardi kohaselt ida-Ukraina territoorium riigiga 1922. aastal, ent tegelikult oli sealne Harkiv toonase Ukraina NSV pealinn juba varasemalt.

 • Sõna „lisatud“ vihjab nagu oleks Ukraina riik varasemates piirides eksisteerinud. Täna eksisteeriva Ukraina iseseisvus deklareeriti 1991. aastal.

Internetiotsingu tulemused näitavad, et kaart ilmus esimest korda veebi 2014. aasta alguses, kui see lisaati venekeelses Vikipeedias Ukraina riigi kohta käivasse artiklisse. Tänaseks seda sama artikli all enam ei näidata.

Vikipeedias kehtib originaalpostituste vastane reegel, mis tähendab, et kogu Vikipeedia artiklitele lisatud materjal peab olema usaldusväärsest ja varasemalt avaldatud allikast kontrollitav. Just allika puudumise tõttu eemaldasid Vikipeedia toimetajad selle peagi.

Vikipeedias on ka vestluslehed (või arutelulehed), kus toimetajad saavad arutada artiklite või lehtede täiustusi. Vikipeedia arhiivist on näha pea kümme aastat tagasi peetud arutelu kaardi õiguspärasuse kohta, kus kaardi looja ütleb, et tegi selle oma abikaasale, et viimasele „Ukraina kohta midagi kiiresti seletada“.

Muuhulgas on arhiivist näha, kuidas kaardi looja väitis, et Ukrainal tegelikult ei ole presidenti, Krimmi elanikud liitusid vabatahtlikult Venemaaga ja Ukraina riigipiire kui selliseid üldse ei eksisteerigi. „Neid ei tunnusta ükski naaberriik ega rahvusvaheline üldsus,“ on venekeelses arhiivis kirjas.

Peale selle, et kaardil olev info ei toetu allikatele ja ka Vikipeedia leidis, et see pole usaldusväärne, küsis Faktikontrolli toimetus eksperthinnagut ka Eesti spetsialistidelt. Eesti Rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist Kateryna Botnar ütles, et tegemist on imelihtsa kaardiga, mis ignoreerib täielikult ajaloolist konteksti.

Mõned põhisündmused teel Ukraina riigi iseseisvumiseni

Eesti Rahvusraamatukogu meediapädevuse spetsialist Kateryna Botnar, kirjanduse ja semiootika doktorant Irena Peterson-Pavljuk ning õigusteadlane ja Ukraina Kaasmaalaskond Eestis juht Yevhen Tsõbulenko.

Tänapäeva Ukraina kujunemise arusaamiseks on oluline mõista, milline on Ukraina ajalugu. Selleks aitasid Ukraina taustaga eksperdid kokku panna olulisimad sündmused riigi iseseisvumisel.

 • Praegune Ukraina riik peab ennast Kõjivi Russi pärijaks. Kõjivi Russ ulatub viiendasse sajandisse, mil asutati pealinn – Kõjivit (tänane Kiiev - toim.). 9.-13. sajandil oli Kõjivi Russ võimsamate Euroopa riikide hulgas.

 • Hiliskeskajal liideti Ukraina maad Poola kuningriigi – Rzech Pospolitaga.

 • Järgmine katse luua oma riik oli aastatel 1917-1921. See küll õnnestus, aga mitte kauaks. Nelja aasta jooksul vahetusid Ukrainas erinevad valitsused ja pealikud.

 • 9. veebruaril 1918 allkirjastasid Ukraina Rahva Vabariigi esindajad Brestlitovski rahulepingu. See dokument fikseerib, et Ukraina Rahva Vabariik oli rahvusvaheliselt tunnustatud riik, mis võrdse osalejana allkirjastas Brestlitovski lepingu koos Saksamaa, Türgi, Bulgaaria ja Austria-Ungari impeeriumiga. Toonane Nõukogude Liidu delegatsioon pidi ka siis sellega nõustuma.

 • Lääne-Ukraina aladel eksisteeris 1918.-1919. aastatel Lääne-Ukraina Rahva Vabariik. 1919. aasta novembris sai Poola mandaadi, et seda ala valitseda.

 • Kui Nõukogude Liidu armee tungis 17. septembril 1939. aastal Poola, liideti ajaloolised Lääne-Ukraina maad Ukraina NSV-ga.

 • 24. augustil 1991. aastal kuulutati välja iseseisev Ukraina riik.

Põlisukrainlased rääkisid omavahel ukraina keelt, neil olid omad kombed ja traditsioonid, oma kultuur, ukraina kirjakeel ja kirjandus. Ehk siis ajaloolistel ukraina maadel (kaardil) kestis ajalooline sidusus oma esivanemate maaga keele ja kultuuri kaudu

„Peale kõike, mis on siit puudu, leidub ka mõni viga, nagu see, et Ida-Ukraina oli otsekui „lisatud“ 1922. aastal,“ ütles Botnar Facebookis leviva kaardi kohta ja lisas, et see ei vasta tõele. Näiteks selles piirkonnas asuv Harkiv oli liiduvabariigi algusaastatel ehk 1919-1934 Ukraina NSV pealinn.

Ka sõna „lisatud“ ei ole Botnari hinnangul kaardi kontekstis õige, sest 1991. aastal iseseisvuse välja kuulutanud riigi territoorium oli varasematel sajanditel jagatud kahe impeeriumi – vene ja Austria-Ungari vahel. „Sõna „lisatud“ vihjab sellele, et riik oli teatud piirides varasemalt püsivalt olemas olnud, kuid see ei ole nii. Räägitakse pigem maadest, kus elasid etnilised ukrainlased, sarnaselt nagu Eestis elasid põliseestlased,“ analüüsis ta.

Otsus: Vale. Peale selle, et kaart eksib oluliste aastaarvudega, jätab see ka välja konteksti, mistõttu võib tekkida vale arusaam Ukraina ajaloost.