Kõigepealt Keldo osundusest Reformierakonna väidetavast tahtest poliitilise kompromissi leidmiseks.