„Kohtuvaidlus(t)e jätkumise korral, millega kaasnevad vastustajale (vallale - toim.) märkimisväärsed kulud, võib kujuneda olukord, kus vastustaja on sunnitud nimetatud kulude katmiseks leidma täiendavaid rahalisi vahendeid muuhulgas kooli maaüksuse arvelt, näiteks selle tasu eest kasutusse andmise teel. Sellisel juhul väheneks Metskülas erakooli pidamise tõenäosus ilmselt oluliselt,“ kirjutas Lääneranna valda esindav advokaat Indrek Kukk möödunud neljapäeval Metsküla kooli kaitsjatele.