Sageli tunnistavad lapsevanemad, et kohtusse pöördumine hirmutab, kardetakse, et see on raske ja kallis. Halduskohtu puhul see üldjuhul nii ei ole – riigilõiv on 20 eurot ja kohtunike kinnitusel saab enamik emasid ja isasid suurepäraselt ise oma pere esindamisega hakkama, advokaadi abi üldjuhul vajalik ei ole.

Piisab, kui vanemad annavad kohtule teada, mida nad küsivad. Näiteks: soovin saada kohta või olen liiga palju maksnud, soovin raha tagasi. Kohus küsib dokumente, kirjavahetusi, taotlusi. Kui vanemad järgivad suuniseid, saab edukalt edasi liikuda.

Järjest suurenev mureteema on ka koolitransport – lapse koolitee peab olema ohutu ja eakohane, samuti tuleb vaadata, et lapse koolipäev ei läheks liiga pikaks. Selle küsimusega tegeleb sageli ka õiguskantsler.

Samuti tuli saates jutuks, et üldreegli järgi saab kohtus vaidlustada kooli tegevusi juhul, kui need takistavad haridustee jätkamist. Kohtunik selgitas, et näiteks lõpueksami hinnet saab vaidlustada, kuid lahendit tehes ei hakka kohus kontrollima, kas isiku teadmised matemaatikast on piisavad, vaid seda, kas hindamine kui selline on olnud jälgitav.

Kuula, kuidas neid ja veel paljusid teisi hariduse kättesaadavusega seotud probleeme käsitleda ning lahendada, podcast’ist „Kohtulood“.

Jaga
Kommentaarid