Paljamar on esitanud Toomi toel Eesti riigi vastu kaks kohtuhagi ning saatnud kirja ka Euroopa inimõiguste kohtule. „Tema kohtuvaidlust ma toetan rahaliselt. See tähendab, et maksan kinni juristide poolt esitatud arved. Hetkeseisuga on summa 1646 eurot,“ selgitas Toom Eesti Päevalehele.

„Apatriidide (kodakondsuseta isikute – toim) deporteerimine ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt lubatud ja kuna Eestis elab üle 60 000 mittekodaniku, kes vahel ka reisivad, on nende kõigi huvides, et Zoja deporteerimise asjaolud oleks kohtu poolt hinnatud,“ arutles europarlamendi saadik.

Paljamar ei ole ainus Eesti-vaenulikkuse argumendi alusel deporteeritud isik, kellele Toom raha on andnud. „Isiklikest vahenditest toetan inimeste kohtuteed kas heategevuse korras või siis, kui teema on poliitiliselt tundlik ja vajab minu hinnangul ära klaarimist kohtus ning inimesel endal sellist võimalust ei ole,“ selgitas Toom.