Kliimaministeerium, mille haldusalas KredEx on, selgitas juulis, et toetuse andmist reguleerivat määrust hakatakse ümber tegema. Esialgu lootis ministeerium, et taotluste vastuvõtmist saab jätkata juba sel aastal.

Nüüdseks on seda aastat jäänud kõigest paar nädalat ja saanud selgeks, et sel aastal see toetusmeede tööle hakata ei jõua.

Uus määrus, mis taotlemist lihtsustab, on valmis, aga ootab veel asjassepuutuvate ametkondade kooskõlastusi. „Kooskõlastused on võtnud esialgsest plaanist veidi kauem aega ja jõuavad tõenäoliselt detsembri jooksul lõpule. Uue vooru avamine jääb seega uue aasta algusesse. Kuna tegemist on 28,9 miljoniga, mis on seni suurim eramute toetuse maht, soovime olla kindlad, et kõikide osapooltega oleks arvestatud ja kõik puudused oleksid eemaldatud,“ selgitas kliimaministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Veronika Valk-Siska.

Pärast kooskõlastusringi lõppu vaatab kliimaministeerium üle, kas ja milliseid märkusi ja/või muudatusettepanekuid eelnõule tehti, ning teeb vajaduse korral muudatusi. Seejärel tuleb määruse allkirjastamine ja avaldamine. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Väikeelamute rekonstrueerimise toetamiseks on järgmistel aastatel ette nähtud ligikaudu 28 miljonit eurot.

2023. aasta taotluste kogumaht on 1112, juunis laekus 238 taotlust ehk viiendik aasta taotlustest. Juuni viimasel päeval esitati 76 taotlust ehk ligi 7% aasta taotlustest.

KredEx kinnitab, et ei peatanud taotlusvooru ootamatult, kuna teatas sellest ette ühe kuu. „Teatasime kuu aega ette ehk 2. juunil, et 1. juulist tuleb toetusvoor peatada, sest toimub üleminek uuele rahastusallikale. Nimelt kui seni rahastati toetust nii riigieelarvest kui ka Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahast (RRF), siis järgnevatel aastatel jagatakse toetust ainult RRFist. Vooru peatasime aegsasti ja sellest ka ajavaruga ette teavitades seetõttu, et keegi toetusmeetme rahastusallika vahetumise tõttu toetusest ilma ei jääks ning jõuaks töödega valmis novembri lõpuks, sest väljamaksetaotlusi oli võimalik esitada novembri lõpuni,“ seletas KredExi kommunikatsiooniekspert Piret Malv.