On igati arusaadav, et ligipääsetavus on oluline, aga olukorras, kus tegelikult mitte kellelegi ei ole varjendeid, on kummaline sellest mainitud raamistikus rääkida. Varjendeid Eestis ei ole, tänase seisuga neid ka ei tule. Tasub veelkord selguse mõttes üle korrata põhimõisted - varjend on konkreetsetele insener-tehnilistele nõuetele vastav allmaarajatis. Täpsemalt öelduna eriotstarbeline hermeetiliselt suletav kaitserajatis, mis kaitseb elanikkonda aga ka kaitseväelasi mistahes relva kahjustava toime eest.

Enamasti on varjendis õhu-, vee-, elektri- varustussüsteemid ja kanalisatsioon koos toiduvaruga. Varjend peab vastu pidama teatud rõhule (bar), vajadusel ka radioaktiivsele kiirgusele või muudele kahjustajatele. Varjendi puhul saaksime rääkida sellest, et on nõuded inimeste kaitsmiseks puhuks, kui maa peal on totaalne kaos.