Presidendi sõnum üksteise aitamise kohta, arvestades süvenevat majanduslangust, on igati üldinimlik. Eriti olukorras, kus valitsusel puudub adekvaatne majanduspoliitika, peavad inimesed seda rohkem majanduslanguse ajal üksteisele toeks olema.