Esimene oluline muudatus puudutab Eesti õiguskorda: 1. jaanuarist 2024 said samasoolised paarid õiguse abielu riiklikult registreerida. Sellega on Eesti teinud suure sammu vähemuste õiguste teemal ja oleme nüüd selles küsimuses ühes väärtusruumis paljude meile lähedaste riikidega, nagu Soome või Saksamaa. Kindlasti on abiellunute hulgas ka paare, kes on luterliku kiriku liikmed ja sooviksid oma kodukirikus õnnistust või laulatust. Mida peaks Eesti luterlik kirik neile vastama?