Nii suureks paisunud ettevõttel on olnud märkimisväärne mõju ühiskonnale ja aruteludele üle maailma. Seejuures on seadusandjad mõlemal pool ookeani nõudnud platvormi üle suuremat järelevalvet ning hulk teadlasi esile toonud ridamisi sellega seotud probleeme, mis ulatuvad turvalisusest ja tervisest andmekaitse ja valeinfoni.